Transskription

Frem for at bruge værdifulde forskerressourcer eller ustabile studentermedhjælpere til at udskrive er der mange fordele ved at bruge KLS Transskription og de erfarne udskrivere, De som rekvirent dermed får adgang til. Gennem vores erfaring har vi nemlig lært at tilpasse os forskellige rekvirenters behov og formår at opfylde langt de fleste ønsker og krav, som vores rekvirenter har.

Som hovedregel tilbyder vi udskrivning på dansk, men har også kapacitet til at udskrive enkelte interviews på svensk og norsk, der dog vil blive transskriberet på dansk. Vi modtager de fleste former for medier som f.eks. digitale lydfiler (.wav, .mp3, .dss, .wma osv.), minidisc, kassettebånd, CD, DVD m.m.

Vejledende pris for udskrivning af 60 minutters materiale: 1.440 kr. eksklusive moms

NB: Dette er en vejledende pris og kan variere. Et uforpligtende tilbud kan altid gives, og dette baserer sig på antal interviewtimer, interviewtyper, sprog, detaljeringsgrad, deadline samt optagekvalitet. Se nedenfor for uddybning.

Antal interviewtimer er en vurdering af, hvor mange interviews, der skal laves/er lavet, samt hvor lang tid hvert interview i gennemsnit forventes at vare/varer. Dette giver den grundlæggende tilbudspris.

Interviewtyper er enkeltinterviews (en interviewer og en respondent), gruppeinterviews (flere end to personer) eller en blanding.

Sprog. Vi har forskellige priser for transskription af interviews på dansk, svensk og norsk.

Detaljeringsgraden dækker over den ønskede detaljeringsgrad i interviewudskrifterne. Normal detaljeringsgrad er inkluderet i grundprisen og består af udskrivning af interviewmaterialet med vægt på læsbarhed. F.eks. er det undladelse af fyldord som "øh", "ligesom" og "ik'?". Kontakt os for uddybning af dette. Omvendt er detaljeret detaljeringsgrad medtagelse af alt, hvad der findes på optagelsen. Det er dermed en ordret og bogstavelig udskrivning samt andre specifikke ønsker som f.eks. angivelser af pauser. Tillægget kan variere alt efter den ønskede detaljeringsgrad.

Deadline dækker over, hvor lang tid vi har til opgaven. Hvis opgaven skal laves hurtigere, end vi har mulighed for på det pågældende tidspunkt (afhængigt af arbejdsopgaver), bliver der tilføjet et tillæg, da vi så bliver nødt til at inddrage aftener og weekender til arbejdet.

Optagekvalitet dækker over lydoptagelsens kvalitet. Normal kvalitet anses for at være optagelser, hvor interviewer og respondent(er) høres tydeligt uden væsentlige mængder støj eller forringelse. Ringe kvalitet er alt under denne standard. God kvalitet er en stereooptagelse helt uden støj og med tydelig placering af interviewperson og interviewer.

Konsulentbistand
Såfremt rekvirenten ønsker teknisk assistance i forbindelse med indsamling af interviews, primært i forhold til den tekniske del, kan vi tilbyde at komme ud til rekvirenten og give gode råd og vejledning om optageteknik, udstyr mv., så I bliver sikret den bedste optagekvalitet og dermed den størst mulige kvalitet i forbindelse med transskriberingen. Se også vores råd i forhold til optageteknik.

Prisen for denne service er 500 kr./time - men råd over telefonen er generelt gratis.

ARBEJDSGANG I FORBINDELSE MED REKVIRENCE
1.
Rekvirenten henvender sig til os via telefon, email eller per brev og beskriver følgende:

- Omfanget af opgaven (antal interviews og samlet timetal)
- Eventuel en kort beskrivelse af interviewenes emne
- Sværhedsgraden (lydkvalitet, detaljeringsgrad i udskrivningen)
- Layout (sidehoved/-fod, linienumre, typografi , linieafstand mv.)
- Deadline for aflevering af færdige transskriptioner
- Eventuelt budget (aflønning pr. times transskription)
2.
Vi accepterer og fremsender evt. en kontrakt, hvis dette er et ønske i den pågældende opgave fra os eller fra rekvirent.
3.
Vi tilbyder eventuelt teknisk konsulentbistand i forbindelse med optageteknik for et honorar på 500 kr./time. Gode råd over telefon el.lign. er dog gratis.
4.
Rekvirent fremsender materiale for egen regning eller med inkludering af administrationsgebyr, der dækker over refusion af udgifter og tidsforbrug.

Såfremt materialet skal hentes, afleveres eller sendes tilbage, er der ligeledes et administrationsgebyr.
5.
Vi transskriberer og sender løbende transskriptioner pr. mail (udskrivning og postforsendelse koster ekstra)
6.
Efter udbetaling af løn tilbagesender vi medierne, hvis dette er et ønske fra rekvirenten.