Referencer

Pga. anonymiseringshensyn nævner vi ingen rekvirenters navne, kun deres respektive afdelinger/virksomheder

Bispebjerg Hospital
- Palliativ medicinsk afdeling

Danmarks Pædagogiske Universitet
- Institut for Pædagogisk Psykologi
Göteborg Universitet
- Institut for Statsvidenskab

CBS - Copenhagen Business School
- Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse
- Institut for Organisation og Arbejdssociologi

- Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse

Københavns Kommune
- Økonomiforvaltningen

- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Universitet
- Sociologisk Institut
- Institut for Statskundskab

- Institut for Psykologi

- FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier)

Private kunder
- Studerende

- Advokatfirmaer


Roskilde Universitetscenter
- TekSam
- Socialvidenskab

- Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Aarhus Universitet
- Center for bioetik

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
- Institut for Datalogi

- Institut for Kultur og Samfund

Aalborg Universitet Skanderborg Kommune
Aalborg Universitet Gentofte Kommune
Aalborg Universitet Dansk Arkitektur Center
Aalborg Universitet Kommunikationsforum
Aalborg Universitet

AMK Herning

Aalborg Universitet

Sundhedstyrelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune

Aalborg Universitet Hærens Officersskole
Aalborg Universitet Vestas Wind Systems A/S
Aalborg Universitet

Vejdirektoratet

Aalborg Universitet

Kunstakademiets Arkitektskole

Aalborg Universitet

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Palliativt Videncenter 

Danmarks Tekniske Universitet 

Næstved Kommune

Dansk Lægemiddel Information - Market Intelligence

 

Samt mange flere